หน้าแรก | ค้นหาข้อมูล | ฐานข้อมูลทั้งหมด | รายงานฐานข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

           วัดอิงดอย สร้างจากแรงศรัทธาของชาวบ้านบ้านอิงดอย หลังจากที่ชาวบ้านอิงดอยแยกจากหมู่บ้านสันต้นแหน เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านในตำบลแม่เย็น ชาวบ้านได้เห็นถึงความสำคัญของศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของมนุษย์ จึงร่วมกันจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรมบ้านอิงดอย หลังจากนั้น ได้มีคณะศรัทธาจากต่างแดนเข้ามาร่วมสร้างวัดจึงทำให้จากเดิมเป็นเพียงสถานปฏิบัติธรรม กลายมาเป็นวัดบ้านอิงดอย ถึงแม้อายุวัดจะมีอายุความเก่าแก่น้อย สร้างมาเพียงไม่นานแต่ก็ทำให้ชาวบ้านบ้านอิงดอยมีที่พึงพิงทางจิตใจได้เป็นอย่างดี

สถานที่พบ : บ้านอิงดอย

Biodiversity CRRU © 2018 All rights reserved.
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน