หน้าแรก | ค้นหาข้อมูล | ฐานข้อมูลทั้งหมด | รายงานฐานข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

           การแปรรูปสับปะรด เนื่องจากคนในชุมชนมีการทำอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านในหมู่บ้านอิงดอยมีสวนในการปลูกพืช ซึ่งพืชที่ได้รับความนิยมในการปลูกเพื่อค้าขายได้แก่ สับปะรด เมื่อชาวบ้านปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สับปะรดมีราคาถูก กลุ่ม สพก. ซึ่งนำโดย นางสาวจรรยารักษ์ นรรัตน์ ผู้นำบ้านอิงดอยจึงคิดทำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสับปะรด เป็นการนำสับปะรดนำมาแปรรูป ได้แก่สับปะรดกวน คุกกี้สับปะรด ขนมเปี๊ยะไส้สับปะรด ข้าวเกรียบ และน้ำสับปะรด เป็นต้น

สถานที่พบ : บ้านอิงดอย

Biodiversity CRRU © 2018 All rights reserved.
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน