หน้าแรก | ค้นหาข้อมูล | ฐานข้อมูลทั้งหมด | รายงานฐานข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

           เครื่องจักสาน เป็นการนำเอาไผ่ชนิดต่างๆมาใช้ในการจักสาน เช่น ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ฮวก มาสานเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ซุ่มไก่ ตะกร้า เข่งใส่ผลไม้ตลอดจนถึงการนำไผ่มาทำตอกมัดต้นกล้าข้าว มัดผัก โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเลือกใช้ไผ่ตามลักษณะของเนื้อไม้ที่เหมาะสมต่อการจักรสาน เช่น ในการนำไผ่มาทำเป็นตอกมัดกล้าข้าว จะใช้ไม่ไผ่ที่มีอายุประมาณ 1 ปี แต่ถ้าเป็นตอกมัดข้าวหลังเก็บเกี่ยวจะใช้ไม่ไผ่ลำอ่อนที่อายุไม่ถึง 1 ปี

สถานที่พบ : บ้านอิงดอย

Biodiversity CRRU © 2018 All rights reserved.
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน