หน้าแรก | ค้นหาข้อมูล | ฐานข้อมูลทั้งหมด | รายงานฐานข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

           ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดอิงดอย เป็นประเพณีที่ชาวบ้านบ้านอิงดอยปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน อยู่คู่กับหมู่บ้านอิงดอยมาแต่อดีต พิธีสรงน้ำพระธาตุอิงดอยจัดขึ้นทุกๆ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ เพื่อเป็นการระลึกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เปรียบเหมือนการได้สรงน้ำพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ เมื่อทำพิธีทางศาสนาเสร็จชาวบ้านนำน้ำที่ผ่านการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยนำมาพรมพระธาตุ โดยการเดินวนรอบพระธาตุสามรอบ

สถานที่พบ : บ้านอิงดอย

Biodiversity CRRU © 2018 All rights reserved.
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน