หน้าแรก | ค้นหาข้อมูล | ฐานข้อมูลทั้งหมด | รายงานฐานข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

           การรักษาด้วยยาสมุนไพร เป็นการสืบทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษในการใช้ส่วนต่างๆของพืช สัตว์และแร่ ที่มีสรรพคุณทางยา มาใช้เพื่อการรักษาโรค หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย เช่น หญ้าสาบเสือใช้ห้ามเลือด หญ้าถอดปล้องลำต้นช่วยขับปัสสาวะ ป่าช้าหมองเป็นยารักษาอาการเป็นหวัด

สถานที่พบ : บ้านอิงดอย

Biodiversity CRRU © 2018 All rights reserved.
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน